FAQFlashbays garanti

Hvor lang er garanti tiden?

10 års garanti for minnepinner og 2 år for alle andre produkter (unntatt vesker og ansiktsmasker) begynner fra kjøpsdatoen som er angitt på fakturaen eller kvitteringen. Munnbind er ekskludert fra garantien. 10 års minnepinne garanti gjelder for bestillinger gjort etter 10 august, er 2009. Garantiperioden for bestillinger før denne datoen er ett år.

Hva dekkes av garantien?

Garantien dekker ikke reparasjon eller bytte av produkter som følge av feilaktig bruk, ulykker, endring, mangelfulle lokaler eller driftsmiljø, feil vedlikehold utført av deg selv, eller feil som skyldes et produkt som Flashbay Limited ikke er ansvarlig. Svikt eller uønsket operasjon er utelukket der produktene brukes med spesial eller tilpasset maskinvare eller software eller brukes i et annet program enn generell lagring av ikke-kritiske data.

Har Flashbay garanti på alle produktene?

Alle produktene som vises på vårt nettstedet er garantert å være fri fra defekter i materialer og utførelse.

I hvilke tilfeller er ikke garantien gyldig?

Kjøps bevis eller forsendelsedato er nødvendig for å validere garantiperioden. Garantien blir ugyldig hvis utstyret er endret, feil brukt, skadet ved uhell eller forsømmelse, eller hvis noen deler er feil installert eller skiftes ut av brukeren.