Om ossMiljøet

Vår policy

 • Som et ansvarlig globalt firma mener Flashbay det er veldig viktig å vise miljøet den omtanke og respekt som det fortjener. Vi har som mål å beskytte miljøet ved å forebygge forurensning ved fortløpende å lage forbedringer på relevante milijømessige prosesser ved å følge lover og forskrifter.

Vårt CO2 utslipp

 • Alle lyskilder og elektriske apparater (med unntak av vår server) blir skrudd av om natten for å spare energi. På alle apparater med sparefunksjon, blir denne skrudd på. Der det er mulig unngår Flashbay bruk av glødende lyspærer.
 • Flashbay har som mål å oppgradere allt av utdatert teknologi med nye energieffektive modeller som forbedrer kvaliteten, energiforbruket og effektiviteten.
 • Flashbay er opptatt av resirkulering av både produktsmateriell og avfall i alle våre lokaler verden over.

Effektiv prosess

 • Flashbays leveranser blir pakket og utsendt i store partier for å minimere antallet leveringer nødvendig for å frakte leveransen fra oss til leveringsstedet.
 • Flashbay har valgt TNT til å utføre våre leveringer. For å få ned vårt CO2 utslipp har vi valgt et transportselskap som aktivt arbeider for å minimere deres påvirkning på miljøet.

Våre produkter

 • Flashbay tilbyr produkter som er fremstilt av gjennbruksmateriale, hvor kundene deler vår omtanke for miljøet og derfor etterspør disse.
 • Flashbay tilstreber å bruke emballasje laget av resirkulert materiale.

Våre ansatte

 • Alle Flashbay ansatte blir oppfordret til å gjenspeile bedriftens verdier vedrørende gjenbruk og sparing av energi.
 • Alle Flashbay ansatte reiser til og fra jobb ved bruk av offentlig transport eller ved å gå, derved holdes CO2 utslippet på ansattes reiser så lavt så mulig.
 • Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å dele vår omtanke for miljøet og utforme deres egen miljøpolitikk og praksis for å minimere deres påvirkning på miljøet.