Twister
Vi er åpne som normalt. Vårt salgsteam og fabrikk ansatte er klare til å hjelpe deg.

FAQHar vi format som flyttbare lagringsmedier eller en lokal disk?

USB minnepinner kan formateres enten som 'flyttbare lagringsmedier' eller som en 'Lokal disk'.

Hos Flashbay formaterer vi minnepinnene som 'flyttbare' lagringsmedier som standard, med mindre du gir oss data som må Autorun, i hvilket tilfelle vi formaterer stasjonene som 'Lokal disk'.

Fordelen med flyttbare lagringsmedier:
Noen nettverks administratorer kan være lure å kontrollere bruken av USB minnepinner på deres interne nettverk. Dette kan noen ganger være lettere å administrere dersom minnepinnene vises som flyttbare lagringsmedier. Flyttbare lagringsmedier støtter ikke Autorun, men det er en allment akseptert industristandard formatering for USB-stasjoner

Fordeler med lokal disk:
Lokale disker kan støtte AutoRun.

Oppsummering tavle:
Flyttbare lagringsmedier Local Disk Universal Disk Format (CDROM)
Standard Formatering tick
Formatering når du ber om å preloade filer til 'Auto Run' tick
Formatering når du ber om 'File Lock'   (f.eks. Drive with 2 partitions) tick (Bruker partisjon) tick (Briker partisjon)