Twister

FAQKan jeg lagre og overføre musikkfiler med min minnepinne?

Det korte svaret er JA. Generelt bruker minnepinner MSC (mass storage class) drivere, derfor ethvert system som støtter MSC skal kunne få tilgang til innholdet fra USB minne-stasjonen – herunder musikkfiler!